Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Документальні виставки on-line

всі виставки

День пам'яті жертв голодомору

01. Постанова Баранівського райпарткому КП(б)У «Про організацію хлібної валки» Ф.П.-116, оп.1, спр.120, арк. 83.
01. Постанова Баранівського райпарткому КП(б)У «Про організацію хлібної валки» Ф.П.-116, оп.1, спр.120, арк. 83.
02. Інформаційний лист секретаря Дзержинського райпарткому д обкому КП(б)У про продовольчі труднощі. Ф.П.-45, оп.1, спр.122, арк. 46-47
02. Інформаційний лист секретаря Дзержинського райпарткому д обкому КП(б)У про продовольчі труднощі. Ф.П.-45, оп.1, спр.122, арк. 46-47
 03. Інформаційний лист секретаря Дзержинського райпарткому д обкому КП(б)У про продовольчі труднощі. Ф.П.-45, оп.1, спр.122, арк. 46-47
03. Інформаційний лист секретаря Дзержинського райпарткому д обкому КП(б)У про продовольчі труднощі. Ф.П.-45, оп.1, спр.122, арк. 46-47
04. Лист секретаря Троянського  райпарткому до Київського обкому КП(б)У про невиконання плану хлібозаготівлі. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 25.
04. Лист секретаря Троянського райпарткому до Київського обкому КП(б)У про невиконання плану хлібозаготівлі. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 25.
05. Доповідна помічника Коростенського райвідділу ГПУ про випадки опухання від голоду в с.Давидках. Ф.П.-433, оп.1, спр.32, арк. 73.
05. Доповідна помічника Коростенського райвідділу ГПУ про випадки опухання від голоду в с.Давидках. Ф.П.-433, оп.1, спр.32, арк. 73.
06. Доповідна помічника Коростенського райвідділу ГПУ про випадки голоду в с.Ст.Богушівка. Ф.П.-433, оп.1, спр.32, арк. 72.
06. Доповідна помічника Коростенського райвідділу ГПУ про випадки голоду в с.Ст.Богушівка. Ф.П.-433, оп.1, спр.32, арк. 72.
07. Доповідна записка секретаря Мархлевського райпарткому до обкому КП(б)У про захворювання селян на грунті голоду. Ф.П.-42, оп.1, спр.59, арк. 202.
07. Доповідна записка секретаря Мархлевського райпарткому до обкому КП(б)У про захворювання селян на грунті голоду. Ф.П.-42, оп.1, спр.59, арк. 202.
08. Інформаційний лист секретаря Любарського райпарткому до обкому КП(б)У про голодування селян. Ф.П.-127, оп.1, спр.482, арк. 46.
08. Інформаційний лист секретаря Любарського райпарткому до обкому КП(б)У про голодування селян. Ф.П.-127, оп.1, спр.482, арк. 46.
09. Доповідна записка секретаря Троянівського райпарткому до обкому КП(б)У про голодування дітей в районі. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 64.
09. Доповідна записка секретаря Троянівського райпарткому до обкому КП(б)У про голодування дітей в районі. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 64.
10. З повідомлення до секретаря Троянівського райпарткому про факт трупоїдства в с.Денешах. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 66, 66зв.
10. З повідомлення до секретаря Троянівського райпарткому про факт трупоїдства в с.Денешах. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 66, 66зв.
11. З повідомлення до секретаря Троянівського райпарткому про факт трупоїдства в с.Денешах. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 66, 66зв.
11. З повідомлення до секретаря Троянівського райпарткому про факт трупоїдства в с.Денешах. Ф.П.-135, оп.1, спр.256, арк. 66, 66зв.
12. Інформаційний лист секретаря Любарського райпарткому до обкому КП(б)У про випадок канібалізму в с.Печанівка. Ф.П.-127, оп.1, спр.482, арк. 27, 27зв.
12. Інформаційний лист секретаря Любарського райпарткому до обкому КП(б)У про випадок канібалізму в с.Печанівка. Ф.П.-127, оп.1, спр.482, арк. 27, 27зв.
13. Інформаційний лист секретаря Любарського райпарткому до обкому КП(б)У про випадок канібалізму в с.Печанівка. Ф.П.-127, оп.1, спр.482, арк. 27, 27зв.
13. Інформаційний лист секретаря Любарського райпарткому до обкому КП(б)У про випадок канібалізму в с.Печанівка. Ф.П.-127, оп.1, спр.482, арк. 27, 27зв.
14. З інформаційного зведення управління робітничо-селянської міліції Коростенського району про людоїдство в с.Гута-Мошківка. Ф.П.-433, оп.1, спр.30, арк. 34.
14. З інформаційного зведення управління робітничо-селянської міліції Коростенського району про людоїдство в с.Гута-Мошківка. Ф.П.-433, оп.1, спр.30, арк. 34.
15. Повідомлення Коростенського рай відділення ДПУ про видачу колгоспникам авансу стоколосом (кормова трава чи бур’ян родини злокових). Ф.П.-433, оп.1б, спр.6, арк. 55.
15. Повідомлення Коростенського рай відділення ДПУ про видачу колгоспникам авансу стоколосом (кормова трава чи бур’ян родини злокових). Ф.П.-433, оп.1б, спр.6, арк. 55.
16. Постанова Секретаріату Київського обкому КП(б)У «Про занесення проривних МТС та МТМ на чорну дошку» Ф.П.-116, оп.1, спр.128, арк. 92.
16. Постанова Секретаріату Київського обкому КП(б)У «Про занесення проривних МТС та МТМ на чорну дошку» Ф.П.-116, оп.1, спр.128, арк. 92.
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 20 листопада 1932 року «Про боротьбу з куркульським впливом в колгоспах»\ ф. П - 116,  оп. 1, спр. 124,   арк. 20.
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 20 листопада 1932 року «Про боротьбу з куркульським впливом в колгоспах»\ ф. П - 116, оп. 1, спр. 124, арк. 20.
Витяг з протоколу засідання бюро Бердичівського МПК від 5/VII-32 року про катастрофічний стан з харчами\ ф. П - 118,  оп. 1, спр. 48,   арк. 62
Витяг з протоколу засідання бюро Бердичівського МПК від 5/VII-32 року про катастрофічний стан з харчами\ ф. П - 118, оп. 1, спр. 48, арк. 62
Буклет (.pdf)


Державні архіви