Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Документальні виставки on-line

всі виставки

До 75-річчя утворення Житомирської області

Витяг з протоколу №2 засідання Київської губернської адміністративно-територіальної комісії «О согласовании границ с Волынской губернией», листопад 1922, ф. Р-846, оп. 2, спр. 6, арк. 13
Витяг з протоколу №2 засідання Київської губернської адміністративно-територіальної комісії «О согласовании границ с Волынской губернией», листопад 1922, ф. Р-846, оп. 2, спр. 6, арк. 13
Наказ №140 Волинського губвиконкому по відділу управління «Про заборону застосування не прийнятих законом найменувань адміністративно-територіальних одиниць», вересень 1923, ф. Р-276, оп. 1, спр. 35, арк. 262
Наказ №140 Волинського губвиконкому по відділу управління «Про заборону застосування не прийнятих законом найменувань адміністративно-територіальних одиниць», вересень 1923, ф. Р-276, оп. 1, спр. 35, арк. 262
Наказ №10 Житомирського округового виконкому по Житомирській округовій адміністративно-територіальній комісії «Про встановлення округових кордонів між Житомирською, Бердичівською та Коростенською округами», червень 1925, ф. Р-153, оп. 5, спр. 99, арк. 374 (початок)
Наказ №10 Житомирського округового виконкому по Житомирській округовій адміністративно-територіальній комісії «Про встановлення округових кордонів між Житомирською, Бердичівською та Коростенською округами», червень 1925, ф. Р-153, оп. 5, спр. 99, арк. 374 (початок)
Наказ №10 Житомирського округового виконкому по Житомирській округовій адміністративно-територіальній комісії «Про встановлення округових кордонів між Житомирською, Бердичівською та Коростенською округами», червень 1925, ф. Р-153, оп. 5, спр. 99, арк. 374 (кінець)
Наказ №10 Житомирського округового виконкому по Житомирській округовій адміністративно-територіальній комісії «Про встановлення округових кордонів між Житомирською, Бердичівською та Коростенською округами», червень 1925, ф. Р-153, оп. 5, спр. 99, арк. 374 (кінець)
Постанова Центрального виконкому СРСР «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської на Київську і Житомирську …», вересень 1937, газета «Радянська Волинь» (початок)
Постанова Центрального виконкому СРСР «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської на Київську і Житомирську …», вересень 1937, газета «Радянська Волинь» (початок)
Постанова Центрального виконкому СРСР «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської на Київську і Житомирську …», вересень 1937, газета «Радянська Волинь» (кінець)
Постанова Центрального виконкому СРСР «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської на Київську і Житомирську …», вересень 1937, газета «Радянська Волинь» (кінець)
Стаття «Трудящі Житомирщини палко вітають постанову уряду про утворення Житомирської області», вересень 1937, газета «Радянська Волинь»
Стаття «Трудящі Житомирщини палко вітають постанову уряду про утворення Житомирської області», вересень 1937, газета «Радянська Волинь»
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк. 159(початок)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк. 159(початок)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк.  172 (продовження)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк. 172 (продовження)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк.  173 (продовження)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк. 173 (продовження)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк.  174 (продовження)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк. 174 (продовження)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк.  175 (кінець)
Витяг з протоколу №31 засідання оргкомітету Верховної Ради УРСР по Житомирській області «Про реалізацію Указу Президії Верховної Ради УРСР про зміни і поширення меж міст та селищ міського типу по Житомирській області», грудень 1938, ф. Р-1150, оп. 2, спр. 3, арк. 175 (кінець)
Документи Житомирського Генерал комісаріату, карта меж Житомирської округи, 1942,  ф. Р-1151, оп. 1, спр. 50 (титул)
Документи Житомирського Генерал комісаріату, карта меж Житомирської округи, 1942, ф. Р-1151, оп. 1, спр. 50 (титул)
Документи Житомирського Генерал комісаріату, карта меж Житомирської округи, 1942,  ф. Р-1151, оп. 1, спр. 50 арк. 23 (продовження)
Документи Житомирського Генерал комісаріату, карта меж Житомирської округи, 1942, ф. Р-1151, оп. 1, спр. 50 арк. 23 (продовження)
Документи Житомирського Генерал комісаріату, карта залізничної колії Житомирської округи, 1942,  ф. Р-1151, оп. 1, спр. 50 арк. 24 (продовження)
Документи Житомирського Генерал комісаріату, карта залізничної колії Житомирської округи, 1942, ф. Р-1151, оп. 1, спр. 50 арк. 24 (продовження)
Буклет (.pdf)


Державні архіви