Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Документальні виставки on-line

всі виставки

До 135-річчя від дня народження Саши Чорного

Список учнів 6-го класу Житомирської 2-ї чоловічої гімназії, 1900 рік \\ Ф-73, оп. 2, спр. 27, арк. 26
Список учнів 6-го класу Житомирської 2-ї чоловічої гімназії, 1900 рік \\ Ф-73, оп. 2, спр. 27, арк. 26
«Дон-Кіхот з … майдану Корольова» //Мокрицький Г.П. Танго з минулим: Неординарні постаті в історії Житомира: (історико-краєзнавчі та біографічні ілюстровані есе-дослідження)/–Житомир: Вид-во «Волинь», 2014 рік-416с.-600 іл.\\ Бібліотечний фонд ДАЖО, реєстр № 5607, с. 65-69, 366, 367
«Дон-Кіхот з … майдану Корольова» //Мокрицький Г.П. Танго з минулим: Неординарні постаті в історії Житомира: (історико-краєзнавчі та біографічні ілюстровані есе-дослідження)/–Житомир: Вид-во «Волинь», 2014 рік-416с.-600 іл.\\ Бібліотечний фонд ДАЖО, реєстр № 5607, с. 65-69, 366, 367

Відомості про учня Житомирської 2-ї чоловічої гімназії Глікберга Олександра, 1898-1899 н. р.\\ Ф-73, оп. 1 дод., спр. 2, арк. 98 зв., 99
Відомості про учня Житомирської 2-ї чоловічої гімназії Глікберга Олександра, 1898-1899 н. р.\\ Ф-73, оп. 1 дод., спр. 2, арк. 98 зв., 99
Фото гімназиста О.М. Глікберга, 1899 р.\\ О. Ласкін «Дом горит, часы идут»
Фото гімназиста О.М. Глікберга, 1899 р.\\ О. Ласкін «Дом горит, часы идут»
Стаття «Из голодных мест…» про голод в Уфимській губернії, де згадуються імена О.М. Глікберга та К.К. Роше \\ Газетний фонд ДАЖО, газета «Волынь»  від 27 червня 1899 року № 50
Стаття «Из голодных мест…» про голод в Уфимській губернії, де згадуються імена О.М. Глікберга та К.К. Роше \\ Газетний фонд ДАЖО, газета «Волынь» від 27 червня 1899 року № 50
Буклет (.pdf)


Державні архіви