Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Новини

27 лютого 2015 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області.

27 лютого 2015 року відбулось чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області, на якому розглянуто два питання: про стан роботи із запитами громадян і організацію особистого прийому в Державному архіві Житомирської області; про роботу експертно–перевірної комісії держархіву області у 2014 році.

При обговоренні першого питання, про що з доповіддю виступила начальник відділу використання інформації документів Гуменюк Галина Олександрівна, було зазначено, що виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов'язаних із доступом до документної інформації, займає провідне місце в роботі держархіву області. Упродовж 2014 року зареєстровано 3 581 заяв громадян, з них 210 від іноземців, виконано 4 637 запитів.

На особистому прийомі побувало 3 тисячі 347 громадян, з них 75% залишили письмові заяви. Усі громадяни, які особисто звертаються до держархіву області, отримують консультації та відповіді.

Основними питаннями, що порушувались у запитах громадян були: отримання архівних довідок, копій документів про підтвердження трудового стажу, про нарахування заробітної плати, права власності на нерухоме майно та виділення земельних ділянок. Понад 65% від усіх запитів, що надходили на розгляд, стосувалися актів громадянського стану: народження, шлюб, смерть. Більш як удвічі зросла кількість запитів про підтвердження національності.

Про роботу експертно-перевірної комісії (далі ЕПК) у 2014 році інформувала заступник директора – голова ЕПК Мироненко Лариса Василівна, яка зауважила, що діяльність ЕПК має вагоме значення у регулюванні відносин, пов’язаних із формуванням, обліком, зберіганням і використанням документів Національного архівного фонду. За звітний період проведено 14 засідань комісії. На засіданнях ЕПК погоджено 7 індивідуальних інструкцій з діловодства, 35 положень про службу діловодства, 40 положень про експертні комісії та архівні підрозділи, 257 зведених номенклатур справ.

Упродовж 2014 року ЕПК здійснювала науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів, у результаті чого схвалено 374 описи справ постійного зберігання, погоджено 273 описів справ з кадрових питань (особового складу), 228 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Випадків порушень термінів розгляду документів, які опрацьовуються членами експертно-перевірної комісії, не зафіксовано. Робота у вказаному напрямку триває.

Прийняті відповідні рішення.

Буклет (.pdf)


Державні архіви