Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Новини

29 лютого 2016 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області.

29 лютого 2016 року відбулось чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області, на якому розглянуто три питання: про стан роботи із запитами і організацію особистого прийому громадян  у Державному архіві Житомирської області; про роботу експертно–перевірної комісії держархіву області у 2015 році та про роботу відділу зберігання, обліку та довідкового апарату держархіву області.

При обговоренні першого питання, про що з доповіддю виступила начальник відділу використання інформації документів Гуменюк Галина Олександрівна, було зазначено, що виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов'язаних із доступом до документної інформації, займає провідне місце в роботі держархіву області. Упродовж 2015 року зареєстровано 4 808 заяв громадян, з них 261 від іноземців, виконано 5 859 запитів. На особистому прийомі побувало 3 тисячі 940 громадян, з них 35% залишили письмові заяви. Усі громадяни, які особисто звертаються до держархіву області, отримують консультації та відповіді.

Про роботу експертно-перевірної комісії (далі ЕПК) у 2015 році інформувала т.в.о директора – голова ЕПК Мироненко Лариса Василівна, яка зауважила, що діяльність ЕПК має вагоме значення у регулюванні питань, пов’язаних із формуванням, обліком, зберіганням і використанням документів Національного архівного фонду. За звітний період проведено 16 засідань комісії. На засіданнях ЕПК погоджено 4 індивідуальні інструкції з діловодства, 18 положень про службу діловодства, 17 положень про експертні комісії та архівні підрозділи, 466 зведених номенклатур справ. Упродовж 2015 року ЕПК здійснювала науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів, у результаті чого схвалено 659 описів справ постійного зберігання, погоджено 376 описів справ з кадрових питань (особового складу), 278 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Випадків порушень термінів розгляду документів, які опрацьовуються членами експертно-перевірної комісії, не зафіксовано.

Третім питанням заслухано  звіт про роботу за 2015 рік відділу зберігання, обліку та довідкового апарату держархіву області, про  що з доповіддю виступила начальник відділу Корнатовська Наталія Федорівна. Проаналізовано показники за основними напрямками роботи, визначеними в Положенні про відділ та акцентовано увагу на проблемних питаннях, які виникають в процесі роботи.  Зазначено, що упродовж звітного періоду у рази збільшено видавання архівних справ із сховищ. У 2015 році користувачам архівних документів та працівникам архіву для задоволення потреб громадян видано 3 860 описів, 55 673 справи. Продовжується робота по удосконаленню ведення обліку.

Прийняті відповідні рішення.

Буклет (.pdf)


Державні архіви