Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Новини

Захист дисертації Гаращук Тетяни Степанівни

11 квітня 2012 року в спеціалізованій вченій раді Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) відбувся захист дисертації Гаращук Тетяни Степанівни, головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Житомирської області за темою: «Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство. Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. С. Гаращук одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

 

Буклет (.pdf)


Державні архіви