Інформація для вступників: як розрахувати середній бал свідоцтва

Інформація для вступників: як розрахувати середній бал свідоцтва

Інформація для вступників: як розрахувати середній бал свідоцтва

Сьогодні, 12:04

Щоб подати заяву на вступ до вишу (електронно чи у паперовому вигляді), вступнику необхідно визначити свій середній бал додатка до свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до свідоцтва оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис “звільнений(а)”/”зараховано”, а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Приклад того, як здійснюється розрахунок:

Кількість предметів, з яких виставлено оцінки = 21,
Сума балів = 195,
Середній бал = 195:21=9,285…≈9,3.

Відповідно до правил округлення, щоб округлити десятковий дріб до першого десяткового знака, необхідно:

1) відкинути всі десяткові знаки, які стоять після першого розряду (у наведеному прикладі відкидаємо цифри 8 та 5);
2) якщо перша з відкинутих цифр була 5, 6, 7, 8 або 9, то останню залишену цифру збільшити на одиницю (оскільки перша відкинута цифра – 8, то попередню збільшуємо на одиницю з 2 до 3);
3) якщо перша з відкинутих цифр була б 0, 1, 2, 3 або 4, то попередню цифру потрібно записати без змін.

  Сидір Ковпак: Сьогодні нардепи ще більше затягнули петлю на шиї маленького українця

Для випускників минулих років оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

“3” відповідає “6”,
“4” відповідає “9”,
“5” відповідає “12”.

Якщо додаток до документа про повну загальну середню освіту відсутній з об’єктивних причин, його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює “2”.

Якщо в додатку до атестата зазначено середній бал, його все одно потрібно обов’язково перевірити.

Якщо він вказаний неправильно, документ про повну загальну середню освіту є дійсним, але бал потрібно перерахувати і подати правильне значення.

У разі подання заяв у електронному вигляді вступник зазначає середній бал в особистому е-кабінеті в 12-бальній шкалі, а переведення у 200-бальну шкалу здійснюється системою автоматично.

Якщо після внесення середнього бала у е-кабінет вступник виявить помилку в розрахунку, він може самостійно її виправити до подання першої заяви.

Правильність обчислення перевірятимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

На допомогу вступникам розроблено калькулятор середнього бала документа, а також детальну інструкцію щодо подання електронних заяв.